OK
شرکت نهادهای دامی جهاد 

معرفي نژاد بز آلپاين
 (Alpine breed )

 همانگونه که از نام اين نژاد بر مي آيد ، منشاء آن سرتاسر کوه‌هاي آلپ و عمدتاً سوئيس و فرانسه مي باشد. در واقع، شرايط محيطي زندگي بصورت طبيعي، منتج به توليد نژادي مقاوم ، چالاک و با قدرت تعادل بسيار بالا در صخره هاي شيب دار و تند کوه‌هاي آلپ شده است.ضمن اينکه اين نژاد علاوه شرايط آب و هوايي سرد ، توانايي خود را براي زنده ماندن در شرايط خشک و باير نيز ثابت کرده است و به طور کلي تقريبا با هر نوع شرايط آب و هوايي سازگار است.

ادامه مطلب

 
رديف كد رايانه REG NO. NAABCODE NAME
1 1683 57044606007 ALPIN BAROUF